Activiteiten

19 maart: eetfestijn ten voordele van het Heidebos

Zondag 19 maart organiseert Natuurpunt Moervaart-Zuidlede een eetfestijn ter ere van het Heidebos. Het eetfestijn gaat door in het centrum van Wachtebeke, in de refter van de middelbare school. Kok Geert Groffen serveert ons een heerlijk buffet waar zowel de meer traditionele eter als de vegetariër van zal genieten. Geert is een vaste waarde in de wereld van biologische voeding en verzorgde al tal van heerlijke maaltijden her en der in Vlaanderen. De opbrengst van dit eetfestijn gaat naar de aankoop van natuur in en rond het Heidebos. 20 jaar geleden kon je voor het eerst het Heidebos verkennen. Dit vieren we nu! Kom dus eten voor meer natuur en steun Natuurpunt Moervaart-Zuidlede bij het verder aankopen en beheren van meer natuur in onze buurt. Een goede zaak voor de natuur in je buurt én voor je smaakpapillen! Tot binnenkort!

Praktische informatie
Op zondag 19 maart 2017 in de eetzaal van de secundaire school van Sint-Laurens, Dorp 21, Wachtebeke.
Je kunt op twee tijdstippen komen eten: om 11u30 of om 13u30.
Prijs volwassenen 20 euro – kinderen tot 12 jaar 12 euro – Kinderen tot 3 jaar gratis. Hiervoor krijg je heerlijke soep, een buffet en een dessertenbuffet. Snel inschrijven is noodzakelijk want het aantal plaatsen is beperkt!

Inschrijven
Schrijf bij voorkeur in via het online inschrijvingsformulier op https://goo.gl/forms/wZeewuGysIvaH82u1.  Lukt dit niet, dan neem je contact op met Frans Goris, frans.goris@hotmail.com, 0476 63 04 59.   Opgelet: vermeld behalve je naam ook het aantal kinderen en volwassenen, en hoeveel mensen kiezen voor vegetarisch of voor vlees. Vergeet ook het tijdstip van je keuze niet!

Tip
Kom zoveel mogelijk met de fiets! Wie toch met de wagen komt, rijdt via Pottershoek. Het centrum van Wachtebeke is onderbroken. Parkeren kan in beperkte mate op de parking van de school. (Zorg ervoor dat u zeker in het gebouw van secundair bent, ook in de kleuterschool is er die dag een feest.)

Meer info bij Nancy Cosyn, nancycosyn9@hotmail.com, 0486 47 30 82 of Griet Buyse, griet.buyse@gmail.com, 0478 23 22 19.

Winterwandeling, op zoek naar de gallowayrunderen

Veel bezoekers van het Heidebos komen speciaal om de gallowayrunderen te zien. Helaas lukt dat niet altijd. De dieren trekken regelmatig van de ene naar de andere kanten zijn soms moeilijk te bespeuren. Voor een keer geven we de garantie dat je de runderen zeker te zien krijgt !  Gratis wandeling onder leiding van de beheerders van  het Heidebos

Wanneer? 05/03/2017 van 14u00 tot 17u00
Afspraakplaats Parking 1 Heidebos, Keizershoek, 9180 Moerbeke
Begeleider Gert Ducheyne

Ledendag en algemene vergadering

We wandelen langs het nieuwe fietspad naar het Heidebos en komen via een ommetje terug naar de bibliotheek van Moerbeke.

Rond 16u starten we daar met de algemene vergadering van Natuurpunt Moervaart-Zuidlede voor de leden.

 

Wanneer? 12/02/2017 van 14u00 tot 16u30
Afspraakplaats Bibliotheek Moerbeke, Statiestraat 4, 9180 Moerbeke
Begeleider Marc Martens, 093457863, marc.martens@outlook.com

Onze Daan Van Eenaeme geïnterviewd op radio2

 

Eikenpages en winterweer

17 JANUARI 2017

Barkoud winterweer: niet meteen het uitgelezen weer om buiten op zoek te gaan naar dagvlinders. Tenzij je op zoek gaat naar eitjes van de Eikenpage. Speurneuzen met oog voor detail brachten de voorbije weken nieuwe vindplaatsen van de soort in kaart. Uit hun onderzoek bleek dat zelfs de ringbermen van de R4 rond Gent dienst doen als leefgebied en corridor voor de soort.

 

Veel vlinders overwinteren als rups of pop maar daar doen de kleine pages niet aan mee. Die brengen de winter door in het eistadium. In Vlaanderen komen verschillende soorten van die kleine pages door en de meeste ervan zijn niet algemeen. De Bruine eikenpage is een bedreigde soort uit de Kempen, de Sleedoornpage komt verbreid voor in de Leemstreek, de Iepenpage is een zeldzame soort die vooral in Vlaams-Brabant gevonden wordt en tenslotte hebben we nog de Eikenpage. Dat is de meest algemene van het viertal. Deze soort komt voor van de Westkust tot aan de Maas.

Hoewel de Eikenpage in Vlaanderen wijdverbreid en niet echt zeldzaam is, wordt de vlinder eerder zelden waargenomen. Dat heeft alles te maken met de mysterieuze leefwijze van de soort. De Eikenpage leidt een verborgen bestaan dat zich vooral in de boomkruinen afspeelt. Op bloemen foerageren doet hij slechts uitzonderlijk. Hij leeft vooral van honingdauw die door bladluizen wordt afgescheiden en dus ook in de boomkruinen te vinden is. Wie een Eikenpage wil zien, moet dus in juli veel naar boomtoppen turen.

Vrouwtje Eikenpage (foto: Marianne Horemans)

Of je kan ook in de winter op pad. De eitjes van kleine pages zijn slechts een speldenknopje groot, maar kunnen door hun witte kleur en vorm toch opvallen. Voor de nog geheimzinnigere Sleedoornpage is het tellen van de eitjes tijdens de winter de beste methode om de vlinderpopulaties in kaart te brengen. Voor Eikenpage ligt dat wat lastiger: vaak zet een vrouwtje haar eitjes hoog in de bomen af. Maar stormweer biedt daar ook kansen: de voorbije weken werden eitjes ook aangetroffen op afgewaaide takken.

Ook onderhoudswerk waarbij eiken gesnoeid of afgezaagd worden, biedt mogelijkheden om eikenpages te zoeken. In het kader van het inventarisatieproject rond dagvlinders in Schelde-Durme trok Daan Van Eenaeme er de voorbije weken op uit en vond hij in het Gentse circa 70 eitjes, verspreid over een twintigtal kilometerhokken. Dat speurwerk bracht aan het licht dat ook de bermen van de ringweg R4 een langgerekte corridor annex leefgebied voor deze soort vormen. Dat valt op in het versnipperde landschap, waar Eikenpages het vaak moeten stellen met enkele geïsoleerde bomen.

Vaak zitten de eitjes solitair tussen de knoppen, maar soms vind je er ook meerdere in elkaars buurt. Zo vond Daan niet minder dan 19 eitjes op een grote afgewaaide tak die ongeveer 11m hoog in de boom had gehangen. Ook interessant is het aanpassingsvermogen van de Eikenpage. De soort legt in Vlaanderen nagenoeg uitsluitend op zomer- en wintereik, maar Daan vond ook een eitje op de uitheemse Moeraseik en drie op Amerikaanse eik. Eerder werd in een tuin in Waasmunster ook waargenomen dat Eikenpages rond de toppen van Amerikaanse eiken fladderen. Of ze zich op deze exoten ook succesvol kunnen voortplanten, moet nog beter onderzocht worden.

Eitjes van Eikenpage op afgezaagde of afgewaaide takken zijn in principe verloren. Als het eitje in het voorjaar uitkomt, gaat de rups op zoek naar een pas uitgelopen blaadje. Wie de eitjes niet verloren wil laten gaan, kan de twijg met het eitje vastbinden aan een levende tak in een lagere eik. Zo kan het rupsje toch nog haar weg zoeken in een geschikte bomen.

Een eitje van de Eikenpage gevonden? Voer de waarnemingen zeker in op de online natuurportaal www.waarnemingen.be.

Tekst: Wim Veraghtert (Vlinderwerkgroep van Natuurpunt) & Daan Van Eenaeme (medewerker dagvlinderproject Schelde-Durme)
Foto: Marianne Horemans & Daan Van Eenaeme

bron: https://www.facebook.com/natuurpuntmoervaartzuidlede